Hệ thống băng tải của TD có dải công suất từ 100 tới 300 T/h

                                              HỆ THỐNG BĂNG TẢI

Hệ thống băng tải là thiết bị hỗ trợ trong dây chuyền nghiền sàng đá, có công dụng:

Vận chuyển và khu chú: Sản phẩm nghiền được vận chuyển tới hệ thống máy nghiền kế tiếp hoặc được bố trí ra bãi chứa qui định bằng các hệ băng tải hợp lý.

Các hệ thống băng tải của TD được thiết kế trên nguyên lý liên kết đoạn với góc vươn và tầm với tùy ý. Đảm bảo khả năng chất, chuyền tải cũng như chống tràn và chống bết tốt.

Cấu dạng và tính năng của băng được thiết kế phù hợp với điều kiện sử dụng thiết bị tại Việt nam.Với nhiều chủng loại khác nhau cùng với tính năng kỹ thuật đa dạng, các hệ băng tải có thể tham gia vào bất cứ công đoạn nào của dây chuyền nghiền sàng. TD đảm bảo cung cấp đúng chủng loại thiết bị phù hợp với từng yêu cầu riêng biệt của người xử dụng.

 

Sản Phẩm Liên Quan