Hệ thống băng tải của TD làm việc với độ an toàn kỹ thuật cao

Các hệ thống băng tải của TD được thiết kế phù hợp với điều kiện sử dụng thiết bị cho mọi dây chuyền và mọi tổ hợp.

Với nhiều chủng loại khác nhau, nhưng trong cùng dây chuyền hoặc tổ hợp thì chỉ sử dụng:

– Một loại đường kính ru lô (quả tang)

– Một loại xích

– Một loại tỷ số chuyền

– Một loại vân tốc chuyển tải

được tính theo điểm xung yếu nhất của toàn dây chuyền. Đảm bảo tính đồng bộ, khả năng tiện dụng cao nhất , dễ dàng trong việc thay thế và tiết kiệm vật tư ở mức tối đa.

Sản Phẩm Liên Quan