Sơ đồ công nghệ dây chuyền 100 T/h

Các thông số kỹ thuật cơ bản của dây chuyền TD-100
– Công suất thiết kế định hướng: 100 T/

– Thể tích phễu chứa (không kể máng phụ) của máy cấp liệu rung: 15 m3
– Kích thước nguyên liệu cực đại, không quá: 450 mm
– Số sản phẩm của dây chuyền: 04 loại
– Tổng công suất trạm điện, không dưới: 320 KVA
– Diện tích lắp đặt tối thiểu: 15 x 45 m

Sản Phẩm Liên Quan