Sơ đồ công nghệ dây chuyền TD – 150

Các thông số kỹ thuật cơ bản của dây chuyền TD-150

– Công suất thiết kế định hướng: 150 T/

– Thể tích phễu chứa (không kể máng phụ) của máy cấp liệu rung: 17 m3
– Kích thước nguyên liệu cực đại, không quá: 550 mm
– Tổng công suất trạm điện, không dưới: 650 KVA
– Diện tích lắp đặt tối thiểu: 30 x 70 m

Sản Phẩm Liên Quan