Sơ đồ công nghệ dây chuyền TD – 250

Các thông số kỹ thuật cơ bản của dây chuyền TD-250

– Công suất thiết kế định hướng: 250 T

– Thể tích phễu chứa (không kể máng phụ) của máy cấp liệu rung: 22 m3
– Kích thước nguyên liệu cực đại, không quá: 650 mm
– Số sản phẩm của dây chuyền: 05 loại
– Tổng công suất trạm điện, không dưới: 800 KVA
– Diện tích lắp đặt tối thiểu: 50 x 70 m

Sản Phẩm Liên Quan