Sơ đồ công nghệ dây chuyền TD – 80

       Các thông số kỹ thuật cơ bản của dây chuyền TD-80

– Công suất thiết kế định hướng: 80 T/h

– Thể tích phễu chứa (không kể máng phụ) của máy cấp liệu rung: 15 m3

– Kích thước nguyên liệu cực đại, không quá: 450 mm

– Số sản phẩm của dây chuyền: 04 loại

– Tổng công suất trạm điện, không dưới: 250 KVA

– Diện tích lắp đặt tối thiểu: 15 x 45 m

Sản Phẩm Liên Quan